เพราะการจุดเทียนย่อมดีกว่าก่นด่าความมืด

"ยุติความรุนแรงทางดิจิทัลต่อผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย"

เครื่องมือทางดิจิทัล รวมทั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความ ต่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อนักกิจกรรมในประเทศไทย แต่พื้นที่ออนไลน์ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ พวกเขาต้องตกเป็นเหยื่อการสอดแนมข้อมูลอย่างมีเป้าหมาย การคุกคามทางออนไลน์ และความรุนแรง ทั้งในทางออนไลน์และออฟไลน์

ลงชื่อในจดหมายเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานของไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพที่หนุนเสริมด้วยการใช้เทคโนโลยี  

  

      

...................................................................

 

❤️ กรุณาให้ความยินยอมแก่แอมเนสตี้ในการบันทึกและใช้ข้อมูลของท่านสำหรับงานปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรามุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว

  

...................................................................

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยมักเสนอภาพว่าเป็นผู้สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ แต่ความเป็นจริงอาจต่างไปจากนั้นมาก  

พื้นที่ออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นนักกิจกรรม โดยเฉพาะในประเทศต่าง ๆ อย่างประเทศไทย ซึ่งการพูดวิจารณ์รัฐบาลมักถูกตรวจสอบและเอาผิดทางอาญาอย่างเข้มงวด  

การรณรงค์ทางออนไลน์อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาท้าทายใหม่ ๆ และมักมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งพวกเขาก็ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในประเทศไทยอยู่แล้ว และสำหรับผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางเพศ 

นักกิจกรรมผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญกับการละเมิดทางออนไลน์ พวกเขาถูกเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวการจงใจ (doxing) ถูกแฮ็กบัญชีโซเชียลมีเดีย นักกิจกรรมผู้หญิงกว่าสิบคนถูกสอดแนมด้วยสปายแวร์เพกาซัสที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวสูงโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าใครมีข้อมูลส่วนตัวของตน และจะถูกนำไปใช้อย่างไร ทั้งหมดนี้เพื่อพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนและการที่จะเป็นตัวเองในโลกออนไลน์ 

ความรุนแรงทางดิจิทัลในลักษณะเช่นนี้ถูกใช้ในการปิดปากนักกิจกรรมผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ มันเป็นการทำลายสิทธิในการชุมนุมประท้วงและการแสดงออกอย่างเสรี สิ่งที่เหล่านี้ทำให้ผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศบางส่วนในประเทศไทย ถอนตัวจากการทำงานรณรงค์ไปเลย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศผ่านการใช้เทคโนโลยี (Technology-facilitated gender-based violence: TfGBV).  นักกิจกรรมเหล่านี้พยายามแสวงหาความยุติธรรมจากหน่วยงาน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ  

 

    

 

...................................................................

 

แล้วคุณช่วยอะไรได้บ้าง?

ทุกคนควรมีสิทธิที่จะแสดงออกได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องกลัวต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของตนเอง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานไทยที่จะทำให้เกิดสภาพเช่นนี้ได้จริง ทางออนไลน์ และความรุนแรง ทั้งในทางออนไลน์และออฟไลน์

ลงชื่อในจดหมายเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานของไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพที่หนุนเสริมด้วยการใช้เทคโนโลยี 

 

...................................................................