เพราะการจุดเทียนย่อมดีกว่าก่นด่าความมืด

"ถ้าเราเสียเกาะของเรา เราจะเสียทุกอย่าง"

เรียนนายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย

เรียกร้องสิทธิของชุมชนซึ่งเป็นชนชาติแรก (First Nations) ในช่องแคบทอร์เรสให้ได้รับการปกป้อง โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วตามพันธสัญญาของโลก ในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้เหลือ 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่

ปัจจุบันรัฐบาลของคุณระบุว่าภายในปี 2573 จะลดการปล่อยมลพิษ 43 % ซึ่งตํ่ากว่าระดับปี 2548 แต่จำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะช่วยหมู่เกาะบริเวณช่องแคบทอร์เรสได้ นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศชั้นนำในคณะกรรมการเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศคำนวณว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียจะต้องลดลงอย่างน้อย 74 % ภายในปี 2573

ด้วยความเคารพอย่างสูง....

 

  

  

...................................................................

 

❤️ กรุณาให้ความยินยอมแก่แอมเนสตี้ในการบันทึกและใช้ข้อมูลของท่านสำหรับงานปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรามุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว

  

...................................................................

 

ต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเกิด

ลุงพาไบและลุงพอลเป็นผู้นำชุมชนจาก Guda Maluyligal Nation ทางตอนเหนือสุดของออสเตรเลียในช่องแคบทอร์เรส
ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะมานับพันปี

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ อาจทำลายวิถีชีวิต ระบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อมโยง
ทางจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไปตลอดกาลระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นในแต่ละปี
การกัดเซาะชายหาดทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรมและสุสานที่บรรพบุรุษถูกฝังไว้ ยังทำลายพื้นที่เพาะปลูก
และทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเกาะตกอยู่ในความเสี่ยง

 

 

 

 

 

...................................................................

 

เรียกร้องให้ออสเตรเลียมีมาตรการป้องกันจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยเร่งด่วน 

คนในชุมชนมักเรียกลุงพาไบและลุงพอลว่า “ลุง” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ พวกเขาได้หันมาพึ่งอำนาจศาล โดยระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียยังดำเนินการไม่เพียงพอในการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ดินแดนและวัฒนธรรมของพวกเขาถูกทำลาย

ถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผู้คนในช่องแคบทอร์เรสจำนวนมากจะถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดของตน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ สิ่งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับชุมชน ดังที่ลุงพาไบกล่าวไว้ว่า “เราเกิดบนเกาะแห่งนี้ที่เปรียบเหมือนมาตุภูมิ เป็นอัตลักษณ์ เป็นตัวตนของเราเป็นเวลาหลายพันปีที่ตระกูลนักรบของเราต่อสู้กับใครก็ตามที่พยายามแย่งชิงบ้านเกิดเมืองนอนไปจากเรา แต่ตอนนี้เราอาจสูญเสียมันให้แก่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ"

 

 

...................................................................