Amnesty International Thailand

เงินบริจาคของคุณช่วยขับเคลื่อนการปกป้องสิทธิมนุษยชน

  

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงานรณรงค์ของแอมเนสตี้ โดยเจ้าหน้าที่ระดมทุนจะติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำงานรณรงค์ที่เรากำลังทำอยู่ พร้อมสอบถามถึงความสมัครใจในการร่วมบริจาค

ทั้งนี้คุณสามารถทำการบริจาคได้ด้วยการแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค พร้อมให้ข้อมูลทั้งหมายเลขบัตรเครดิดและวันหมดอายุของบัตร  โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะไม่ขอรหัสหมายเลขความปลอดภัยหลังบัตรเครดิต (CVC/CVV/CID)

การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถทำงานรณรงค์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว ในการทำให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามหลัก "ปฏิญญาสากล (UDHR) 30 ข้อ " และเราเชื่อว่า

 

"สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสากล ไม่อาจแบ่งแยก และต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเสมอ"

สิทธิมนุษยชนทุกข้อล้วนมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน และทุกรัฐบาลต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนทุกข้ออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รัฐทุกรัฐมีหน้าที่ในการปกป้องและทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้โดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งของรัฐและของประชาชน

...................................................................

 

นัดหมายเจ้าหน้าที่ระดมทุน

 

 

...................................................................

 

ทีมระดมทุนทางโทรศัพท์

หากคุณได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คุณสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบว่า เป็นการระดมทุนให้แอมเนสตี้จริงได้จากรายชื่อด้านล่าง

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุนทางโทรศัพท์ได้ที่สำนักงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หมายเลข 02 513 8745 หรือ 02 513 8754 

หมายเลขส่วนงานดูแลผู้บริจาค 02 056 0000

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้ที่ใช้ติดต่อคุณ: 02 038 5045, 02 038 5035, 02 821 6252, 02 821 6276, 02 038 5989

 

 

รหัสเจ้าหน้าที่ ชื่อ นามสกุล เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้
SG1001 โชติกา ศรีบุญ
SG1004 สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ
SG1006 วลดา สิรินธนาการ 
SG1011 เจมจิรา น่วมสุวรรณ
SG1028 ณัชชา กาญจนบำรุง
SG1029 รวิสรา รุ่งแสง
SG1030 อาภัสสะรา ถนนแก้ว
SG1031 ศศินาราภรณ์ ประเชิญ
SG1036 วรัมพร หวังหมู่กลาง
SG1038 โชดิวัต สมศิริ
SG1041 ยลดา ธรรมพร
SG1043 กัลย์ณัชชา เจริญลือชัย
SG1044 สิตกมล ใยโฉม
SG1045 เพราพิสาส หาดแก้ว

 

...................................................................

 

แอมเนสตี้ใช้เงินบริจาคของคุณอย่างไร?

 

 

งานสิทธิมนุษยชนศึกษา

 

แนวทางสิทธิมนุษยชนศึกษาจะทำให้ทุกคนในสังคม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มั่นใจได้ว่าสิทธิมนุษยชนของพวกเขาได้รับการยอมรับตามหลักสากล และกลายเป็นส่วนหนึ่งและความคุ้นชินของผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้

 

งานสร้างการมีส่วนร่วมสาธารณะ

 

‘ปฏิบัติการด่วน’ (Urgent Action) เป็นหนึ่งในวิธีการรณรงค์ที่สำคัญของ ‘แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั่วโลก เช่น นักโทษทางความคิด นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ถูกทรมาน ผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหาย ผู้ที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ผู้ลี้ภัยที่เสี่ยงถูกส่งตัวกลับประเทศ และอื่นๆ

 

งานผลักดันเชิงนโยบาย

 

เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

 

...................................................................

...................................................................