อิสรภาพ ไม่ใช่แค่การปลดเปลื้องพันธนาการของตัวเองเท่านั้น แต่คือการใช้ชีวิตที่เคารพและส่งเสริม เสรีภาพของคนอื่นด้วย

"อิสรภาพ ไม่ใช่แค่การปลดเปลื้องพันธนาการของตัวเองเท่านั้น แต่คือการใช้ชีวิตที่เคารพและส่งเสริม เสรีภาพของคนอื่นด้วย"

- เนลสัน แมนเดลา

...................................................................

ระบุรายละเอียดการบริจาค

 

***การบริจาคเป็นประจำทุกเดือนช่วยให้แอมเนสตี้สามารถทำงานรณรงค์ได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณบริจาคแบบรายเดือนระบบจะทำรายการอัตโนมัติ (เฉพาะบัตรเครดิต) ในรอบถัดไปทุกวันที่ 1 ของเดือน 

 

...................................................................

...................................................................

 แอมเนสตี้ใช้เงินบริจาคของคุณอย่างไร?

 

งานสิทธิมนุษยชนศึกษา

บริจาค 100 บาท

แนวทางสิทธิมนุษยชนศึกษาจะทำให้ทุกคนในสังคม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มั่นใจได้ว่าสิทธิมนุษยชนของพวกเขาได้รับการยอมรับตามหลักสากล และกลายเป็นส่วนหนึ่งและความคุ้นชินของผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้

 

งานสร้างการมีส่วนร่วมสาธารณะ

บริจาค 500 บาท

‘ปฏิบัติการด่วน’ (Urgent Action) เป็นหนึ่งในวิธีการรณรงค์ที่สำคัญของ ‘แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั่วโลก เช่น นักโทษทางความคิด นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ถูกทรมาน ผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหาย ผู้ที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ผู้ลี้ภัยที่เสี่ยงถูกส่งตัวกลับประเทศ และอื่นๆ

 

งานผลักดันเชิงนโยบาย

บริจาค 900 บาท

เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

 

...................................................................